Toulon, 24 januari 2023 – Zich wapenen en beschermen tegen cyberrisico’s is van vitaal belang voor alle bedrijven. Daarom haalt EGERIE, de uitgever van cybersoftware, 30 miljoen euro op om bestuurders in staat te stellen de financiële risico’s in verband met cyberrisico’s te analyseren en te kwantificeren. Bij deze nieuwe brainstormsessie zijn in verzekeringen en cyberveiligheid gespecialiseerde beleggers (Tikehau Capital, Open CNP, Banque des Territoires en TIIN Capital) betrokken.

Een digital twin van het informatiesysteem voor het analyseren en kwantificeren van het cyberrisico in real time

De in informatica en cyberrisico’s gespecialiseerde bestuurders van EGERIE hebben een model opgesteld dat het verband legt tussen de digitale middelen van een bedrijf en de bijbehorende bedrijfsrisico’s. Bij een bedrijfsproces zoals online verkoop bijvoorbeeld kan met het platform van EGERIE het bijbehorende cyberrisico bijna in real time worden beoordeeld en gewijzigd naargelang de ontwikkeling van dreigingen, een verandering van hardware, software of leverancier en/of nieuwe ontstane kwetsbaarheden bij de beveiliging.

“Alle parameters van een risico zijn verbonden met ons model door een handig systeem dat wij ‘risicovergelijking’ noemen. Deze risicovergelijking, die wij al 10 jaar blijven vervolmaken, is nu volkomen operationeel en gestabiliseerd. Wij kunnen dus een model maken van alle financiële en operationele gevolgen van een cyberrisico bij een bedrijfsproces.” aldus Jean LARROUMETS, CEO en oprichter van EGERIE.

De gebruikers van EGERIE kunnen ook een digital twin opstellen met de technische middelen en bedrijfsmiddelen van de onderneming en, dankzij de risicovergelijking en het beslissysteem, een efficiënte strategie voor cyberveiligheid eruit afleiden. “Ons platform houdt rekening met iedere verbeteringsactie en berekent het nieuwe risiconiveau automatisch opnieuw en met name de kosten ervan,” voegt hij eraan toe. Met zo’n 300 klanten zoals Veolia, Orange en Accenture en het feit dat we in 90 landen zitten, beschikt EGERIE over duizenden op cyber gerichte risicomodellen.

Het cyberrisico beter kwantificeren om dit beter te beheren en beter te beveiligen

De cyberafdeling van het Parket van Parijs met nationale bevoegdheid heeft verklaard dat het in 2022 bijna 600 opsporingsonderzoeken heeft geopend in verband met cyberaanvallen terwijl het er drie jaar geleden slechts 65 waren. De proliferatie van deze aanvallen, waarvan de gevolgen soms zeer groot kunnen zijn, kan verzekeraars afschrikken. Mario Greco, het hoofd van de verzekeraar Zurich, was, volgens een in de Financial Times gegeven interview, van mening dat het cyberrisico onverzekerbaar zou worden. Zo hebben, in september 2022, Airbus, Veolia, Michelin, Adeo (de moedermaatschappij van Leroy Merlin) en Sonepar zich verenigd in het Duitse BASF en het Belgische Solvay om een herverzekeringscaptive te creëren om zelf een deel van hun cyberrisico’s te dekken.

“Met deze nieuwe fondsenwerving blijven wij investeren in de automatisering voor het terughalen van gegevens; wij kunnen eveneens specifieke reportagefunctionaliteiten gaan ontwikkelen voor verzekeraars. Dit zijn nieuwe functionaliteiten die des te meer gewaardeerd gaan worden omdat de Europese richtlijn NIS 2 (Network Internet Security) uiterlijk in oktober 2024 in wetgeving omgezet moet zijn en bedrijven verplicht worden om afgestemde veiligheidsmaatregelen te presenteren ten aanzien van de gelopen risico’s,” verduidelijkt Pierre OGER, Algemeen Directeur en Oprichter van EGERIE.

Het platform van EGERIE stelt bestuurders in staat om het cyberrisico voor de verschillende functies te begrijpen en te beoordelen en het rendement op investering te berekenen voor de ondernomen acties om het risico te verlagen. Deze kennis is een kostbaar middel in de ogen van beleggers en alle partners van het bedrijf.

30 miljoen opgehaald met een pool gespecialiseerde beleggers in cyberveiligheid en verzekeringen

De internationale uitbreiding van EGERIE in Europa en de verovering van markten is een andere

prioriteit. En het model werkt goed want hoe meer klanten er zijn, hoe meer voortgang het bijbehorende kwantificeringsmodel voor risico’s boekt.

De geworven fondsen worden evenwichtig verdeeld tussen Tikehau Capital, een historische aandeelhouder, Open CNP, het corporate venture fonds van CNP Assurances, en Banque des Territoires en TIIN Capital, een Nederlands fonds dat gespecialiseerd is in cyberveiligheid.

“Wij zijn zeer verheugd dat wij onze wens om EGERIE te kunnen begeleiden bij zijn ontwikkeling opnieuw kunnen bevestigen en meer in het bijzonder voor wat betreft de internationalisering van zijn aanbod. Wij zijn ervan overtuigd dat het door EGERIE ontwikkelde platform een beter antwoord is op een cruciale behoefte van ondernemingen om hun cyberrisico in kaart te brengen en te beheren,” vermeldt Quentin BESNARD, Executive Director van het Cyberveiligheidsfonds van Tikehau Capital.

“Dankzij zijn unieke positionering en zijn ‘risicovergelijking’ die berust op duizenden gemodelleerde informaticamiddelen, heeft EGERIE alle troeven in handen om het mondiale referentiepunt te worden voor het beheren van het cyberrisico” bevestigt Roel REIJNEN, Partner van TIIN Capital.

Van haar kant is Alexandra PAILHES, de beleggingsmanager van Open CNP, een corporate venture fonds van CNP Assurances, van mening dat “het meten van het cyberrisico met relevante indicatoren die door iedereen begrepen kunnen worden en niet alleen door de veiligheidsbeheerders voor informatiesystemen, met name onontbeerlijk is voor het financiële ecosysteem en de verzekeringswereld. In lijn met onze rol als verzekeraar en de meest nuttige belegger zijn wij verheugd om EGERIE bij zijn Europese uitbreiding financieel te kunnen begeleiden.”