Wie zijn wij?

EGERIE is de toonaangevende leverancier van oplossingen voor het beheer van cyberrisico’s en de bescherming van persoonsgegevens in Europa. EGERIE biedt een samenwerkingsplatform voor een wereldwijde, flexibele en gestructureerde aanpak van de governance, het beheer en de naleving van cyberveiligheidsrisico’s en de bescherming van persoonsgegevens.

Ons website-adres is: https: //egerie.eu.

De privacy van onze websitebezoekers is erg belangrijk voor ons en we doen er alles aan om deze te beschermen. Dit beleid beschrijft wat wij met uw persoonlijke gegevens doen.

Als u bij uw eerste bezoek aan onze website instemt met ons gebruik van cookies in overeenstemming met dit beleid, kunnen wij cookies gebruiken bij elk bezoek aan onze site.

Gebruik van verzamelde persoonlijke gegevens

Verzamelen van persoonlijke informatie

Uw persoonlijke gegevens op deze website kunnen direct of indirect worden verzameld.
Ze kunnen direct worden verzameld wanneer u ze bijvoorbeeld vrijwillig verstrekt om u te abonneren op onze nieuwsbrief, wanneer u zich inschrijft voor EGERIE-opleidingen of wanneer u het contactformulier invult. Wanneer u deze pagina’s bezoekt, krijgt u informatie over het verzamelen van uw persoonlijke gegevens en kunt u uw toestemming geven – of weigeren die te geven.


De volgende soorten persoonsgegevens kunnen worden verzameld, opgeslagen en gebruikt:

 1. Informatie over uw computer, waaronder uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie en besturingssysteem;
 2. Informatie over uw bezoeken aan en gebruik van deze website, waaronder de verwijzende bron, duur van het bezoek, bekeken pagina’s en websitenavigatiepaden;
 3. Informatie zoals uw naam, achternaam, e-mailadres, functie, land en alle andere gegevens die u verstrekt bij het invullen van onze contactformulieren en/of inschrijving voor de nieuwsbrief;
 4. Informatie gegenereerd wanneer u onze site gebruikt, inclusief wanneer, hoe vaak en onder welke omstandigheden u deze gebruikt;
 5. Informatie in alle berichten die u ons per e-mail of op onze website stuurt, inclusief de inhoud en metadata daarvan;
 6. Alle andere persoonlijke informatie die u ons verstrekt.

Uw persoonlijke gegevens kunnen indirect worden verzameld door het gebruik van cookies en andere technologieën. EGERIE wil informatie verzamelen zoals het aantal bezoekers, evenals de datum van het laatste bezoek van de gebruiker en de bekeken pagina’s. Zie de paragraaf “cookies” hieronder.

Voordat u persoonlijke informatie over een andere persoon aan ons bekendmaakt, moet u de toestemming van die persoon verkrijgen voor de bekendmaking en verwerking van die persoonlijke informatie in overeenstemming met dit beleid

Gebruik van uw persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt via onze website zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals beschreven in dit beleid of op de relevante pagina’s van de website. Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om:

 1. Onze website en ons bedrijf te beheren;
 2. Onze website voor u aan te passen;
 3. Uw gebruik van de op onze website aangeboden diensten mogelijk te maken;
 4. U niet-marketingcommunicatie te sturen;
 5. U e-mailberichten te sturen die u uitdrukkelijk hebt aangevraagd;
 6. Om u onze nieuwsbrief per e-mail te sturen, als u daarom gevraagd hebt (u kunt ons op elk moment laten weten dat u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen);
 7. Om u marketingcommunicatie te sturen met betrekking tot ons bedrijf of zorgvuldig geselecteerde bedrijven van derden waarvan wij denken dat die voor u van belang kan zijn, hetzij in de vorm van een publicatie, hetzij, indien u daarmee uitdrukkelijk hebt ingestemd, per e-mail of een soortgelijke technologie (u kunt ons op elk moment laten weten dat u geen marketingcommunicatie meer wenst te ontvangen);
 8. Om statistische informatie over onze gebruikers aan derden te verstrekken (zonder dat deze derden met deze informatie individuele gebruikers kunnen identificeren);
 9. Om verzoeken en klachten van of over u in verband met uw website te behandelen;
 10. Om de veiligheid van onze website te handhaven en fraude te voorkomen;
 11. Om toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden voor het gebruik van onze website (inclusief toezicht op privéberichten die via de privéberichtendienst van onze website worden verzonden);
 12. Om u mee te laten doen aan onze wedstrijden

Uw privacy-instellingen kunnen worden gebruikt om de publicatie van uw informatie op onze website te beperken en kunnen worden aangepast in uw privacy-instellingen op de website.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor hun direct marketing, of die van andere derden.

Openbaarmaking van uw persoonlijke informatie

Uw persoonsgegevens kunnen worden ingezien door: onze werknemers en functionarissen die daartoe formeel zijn gemachtigd.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie openbaar maken voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Tenzij anders bepaald in dit beleid, geven wij uw persoonlijke informatie niet door aan derden.

Bewaring van uw persoonlijke gegevens

Dit gedeelte “Bewaren van uw persoonlijke informatie” geeft een gedetailleerd overzicht van ons beleid en onze procedures voor het bewaren van gegevens, bedoeld om ons te helpen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke informatie.

Categorie van gegevens

Niettegenstaande de andere bepalingen van deze paragraaf bewaren wij documenten (met inbegrip van elektronische documenten) die persoonsgegevens bevatten:

Voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn;

Beveiliging van uw persoonlijke informatie

Wij nemen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke informatie te voorkomen.

Wij bewaren alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt op beveiligde servers (beveiligd met een wachtwoord en firewall).

Alle elektronische financiële transacties via onze website worden beschermd door encryptietechnologieën.

U erkent dat de overdracht van informatie via het internet inherent onveilig is en dat wij de veiligheid van uw via het internet verzonden gegevens niet kunnen garanderen.

U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website; wij zullen u niet om uw wachtwoord vragen (behalve wanneer u inlogt op onze website).

Als u een reactie op onze site achterlaat, krijgt u de mogelijkheid om uw naam, e-mailadres en website in cookies op te slaan. Dit is alleen voor uw gemak zodat u deze informatie niet hoeft in te vullen als u later nog eens een reactie achterlaat. Deze cookies vervallen na een jaar.

Wijzigingen

Wij kunnen dit beleid af en toe bijwerken door een nieuwe versie op onze website te plaatsen. Controleer deze pagina regelmatig om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen in dit beleid.

Uw rechten

U kunt ons vragen om:

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2020 en kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij nodigen u uit om deze pagina regelmatig te raadplegen

Bij het bewerken of publiceren van een publicatie wordt een extra cookie opgeslagen in uw browser. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens. Het geeft alleen de ID aan van de publicatie die u zojuist heeft aangepast. Het vervalt na één dag.

Ingesloten inhoud van andere sites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich alsof de bezoeker op die andere site is.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, trackinginstrumenten van derden insluiten en uw interacties met dergelijke ingesloten inhoud volgen als u een account hebt bij hun website.

Informatie bijwerken

Laat het ons weten als de persoonlijke informatie die wij over u hebben moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand met een identificatiecode (een reeks letters en cijfers) die door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd en door de browser wordt opgeslagen. De identificatiecode wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt. Cookies kunnen “persistent” of “session” zijn: een persistent cookie wordt door de browser opgeslagen en blijft geldig tot de vervaldatum, tenzij de gebruiker het voor die datum verwijdert; een session cookie verloopt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de browser wordt afgesloten. Cookies bevatten over het algemeen geen persoonlijk identificeerbare informatie over een gebruiker, maar de persoonlijke informatie die wij over u opslaan kan worden gekoppeld aan de informatie die in de cookies is opgeslagen en via de cookies is verkregen. Wij gebruiken zowel sessiecookies als permanente cookies op onze website.

De namen van de cookies die wij op onze website gebruiken en de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken worden hieronder beschreven:

Het blokkeren van alle cookies heeft een negatieve invloed op het gebruik van veel websites. Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken.

U kunt de cookies verwijderen die al op uw computer zijn opgeslagen.

Het verwijderen van cookies zal een negatieve invloed hebben op het gebruik van veel websites.