De technologieën van EGERIE zijn gebaseerd op Franse en internationale normen en voorschriften en worden erkend door de strengste autoriteiten:

EGERIE heeft het EBIOS Risk Manager Server Label van de ANSSI ontvangen.

EGERIE Risk Manager is de eerste oplossing die het label EBIOS Risk Manager van de ANSSI heeft gekregen. Het maakt de invoering van de EBIOS Risk Manager-methode binnen het bedrijf mogelijk via de implementatie van workshops en vooraf ingevulde bibliotheken die de opbouw van de risicoanalyse volgens de EBIOS-methodologie vergemakkelijken.

Bovendien integreert het EGERIE-softwareplatform de volgende normen:

Verschillende methodologische normen voor risicoanalyse zijn ook door EGERIE geïntegreerd:


EGERIE RISK MANAGER, 1E OPLOSSING MET LABEL EBIOS RISK MANAGER DOOR ANSSI

EBIOS Risk Manager is een analyse- en verwerkingsmethode die managers in staat moet stellen cyberrisico’s te begrijpen, op dezelfde manier als andere strategische bedreigingen voor hun organisatie, met een gedeeld begrip tussen het besluitvormings- en het operationele niveau.

Vanaf 2019 heeft EGERIE dus aangetoond dat zijn softwareoplossing EGERIE Risk Manager voldoet aan alle vereisten van het label EBIOS Risk Manager:

Meer informatie over de ANSSI EBIOS Risk Manager certificering


EBIOS, EEN METHODE VOOR DE BEOORDELING EN BEHANDELING VAN DIGITALE RISICO’S, GEPUBLICEERD DOOR ANSSI MET DE STEUN VAN CLUB EBIOS

De methode EBIOS Risk Manager (ook bekend als EBIOS) maakt het mogelijk het aanvaarde risiconiveau te valideren en op langere termijn deel uit te maken van een continu verbeteringsproces. Het biedt de nodige elementen voor communicatie en besluitvorming binnen de organisatie en met haar partners.

Het kan worden toegepast op organisaties uit zowel de openbare als de particuliere sector, ongeacht hun omvang en activiteitensector, en ongeacht of hun informatiesystemen worden ontwikkeld of reeds bestaan.

EGERIE, lid van de EBIOS-club, neemt actief deel aan de promotie en de invoering van de EBIOS-methode bij Franse fabrikanten en overheden. Onze oplossingen rusten reeds vele OIV (Organisme d’Importance Vitale) en OSE (Opérateur de Service Essentiel) uit.

DE METHODE EBIOS RISK MANAGER BESTAAT UIT DRIE STAPPEN

1

Bouw een solide beveiligingsbasis door de relevante beveiligingsnormen toe te passen met inachtneming van de stand van de techniek en de regelgeving.

2

Beoordeling van de risico’s door zich te richten op de gevaarlijkste opzettelijke en gerichte bedreigingen die dit beveiligingsfundament kunnen ondermijnen. Derhalve wordt een gedifferentieerde aanpak voorgesteld naargelang men risico’s in verband met “opportunistische aanvallen” en/of “gerichte aanvallen” wil aanpakken (strategische en operationele scenario’s).

3

Behandeling van risico’s. Met deze nieuwe methode kan ook beter rekening worden gehouden met de risicosituatie van onderaannemers, die vaak als een van de zwakke schakels wordt voorgesteld.

AWARDS

EGERIE heeft tweeeersteklas vermeldingen gekregen in de internationaal gerenommeerde GARTNER-analysesMagic Quadrant for IT Risk Management ” en ” Vendor to watch”.

EGERIE RISK MANAGER 1e oplossing gelabeld door de ANSSI in 2019.
Het referentiesysteem voor labelling specificeert de methoden en vereisten die moeten worden nageleefd om een softwareoplossing te labelen die de EBIOS Risk Manager-methode implementeert. Het bestaat uit de “Procedure voor het verkrijgen van het label EBIOS Risk Manager” en de “Specificaties”.

EGERIE heeft het France Cybersecurity Label ontvangen voor zijn aanbod EGERIE Risk Manager.
Het France Cybersecurity Label heeft tot doel het Franse aanbod op het gebied van cyberveiligheid te erkennen. Het biedt de garantie van gelabelde producten, oplossingen en diensten die in Frankrijk zijn ontworpen, ontwikkeld en geëxploiteerd door een dynamische en innovatieve industriële sector die door de markt wordt erkend.

EGERIE is er trots op het eerste bedrijf te zijn dat dit label van het ANSSI heeft verkregen. Het is een erkenning van onze inzet om een onderscheidende gezamenlijke aanpak aan te bieden voor de implementatie van een effectieve cyberstrategie.

Jean LARROUMETS
Voorzitter en oprichter van EGERIE
Demo aanvraaggebied

Waar staat u met uw cyberrisicostrategie?

Ontdek ons exclusieve softwareplatform: EGERIE Risk Manager en EGERIE Privacy Manager