Doelen

 • Verbonden voertuigen in overeenstemming brengen met ISO 21434
 • De cyberrisico’s identificeren en analyseren waaraan verbonden voertuigen blootstaan
 • De geïdentificeerde risico’s delen (intern, met leveranciers)
 • De beveiligingsbehoeften van uw verbonden voertuigen kennen en opvolgen in het
  kader van een goedkeuring voor hun marktintroductie

 • Potentiële impact van een aanval inschatten, geprioriteerde risicobehandelingsplannen opstellen
 • Besluitvorming versnellen
 • Garandeer de operationele prestaties en reputatie van uw merk door risico’s op het
  gebied van cyberbeveiliging voortdurend te controleren

Gericht op

 • Productmanager (voertuig of platform)
 • Cyberbeveiligingsmanager
 • Eigenaars van systemen en subsystemen
 • Systems and subsystems owners