U hebt soms moeite om een duidelijk beeld te schetsen van de risico’s en de cyberbeveiligingshouding van uw organisatie, u hebt moeite met het prioriteren van uw cyberinvesteringen, u hebt het gevoel dat uw COMEX u niet begrijpt…

EGERIE-technologie stelt u nu in staat uw cyberrisico’s financieel te kwantificeren (Open FAIR™ – Factor Analysis of Information Risk-methode) en helpt u en uw Executive Committee betere en snellere beslissingen te nemen om de risico’s en de impact ervan op uw organisatie te beperken.

De kracht van het EGERIE-model voor de financiële kwantificering van cyberrisico’s

Risico universum

Door gebruik te maken van bestaande cyberprocessen binnen uw organisatie, verzamelt de EGERIE-technologie al uw operationele cyberrisico’s en voegt deze nu samen in een strategisch Risico Universum voor nog beter geïnformeerde besluitvorming.

Financiële evaluatie van scenario’s en berekening van uw ROI Elk strategisch risicoscenario wordt geëvalueerd volgens de wetenschappelijke Open FAIR™-benadering. Het wordt uitgesplitst in verschillende variabelen om de waarschijnlijkheid van de frequentie en de omvang van het financiële verlies voor uw organisatie in te schatten.

Dankzij de EGERIE-technologie en haar “360° View” blijft de opsplitsing van strategische risico’s in een veelheid van operationele risico’s eenvoudig te begrijpen en is het beheer van alle specifieke reductiecontroles eenvoudig.

Met het krachtige EGERIE-model voor automatische risicoreductie kunt u precies bepalen welke controles u in uw cyberbeveiligingsprogramma’s moet opnemen, terwijl u de gerealiseerde besparingen (vermeden verliezen) vergelijkt met de investeringen (ROI-berekening). U kunt voor elk van uw managers in een oogwenk gedetailleerde financiële actieplannen opstellen en deze in de loop van de tijd volgen.

Maak uw cyberhouding objectief en daag uw verzekeraar uit

Het EGERIE-platform geeft u een nauwkeurige, objectieve en duidelijke visie op uw risicosituatie en op uw beveiligingshouding om aan uw verzekeraar of verzekeringsmakelaar voor te leggen, zodat u uw verzekeringscontract en de bijbehorende premies kunt aanpassen of herzien.

Indicatoren voor het kwantificeren en controleren van uw algemene cyberbeveiligingsprogramma

U beschikt over alle hulpmiddelen om weloverwogen beslissingen te nemen, uw actieplannen aan te passen en uw cyberbeveiligingsprogramma dynamisch en continu te beheren.

Toegevoegde waarde

Maak gebruik van bestaande kwalitatieve analysegegevens voor nauwkeurige kwantificering.

Duidelijke en concrete resultaten, uw Executive Committee begrijpt u en wordt bewust gemaakt van de cyberrisico’s.

Herweging van te maken cyber investeringen.

Geoptimaliseerd actieplanbeheer op basis van de effectiviteit van controles voor risicobehandeling.

Nauwkeurige en eerlijke berekening van de dekking van cyberrisico’s door verzekeraars.

ONDERSTEUNING

Als u overweegt uw cyberbeveiligingsprogramma naar het strategische niveau te tillen, neem dan contact met ons op om te horen hoe wij u op weg kunnen helpen…