CYBERBEVEILIGING: EEN STRATEGISCHE KWESTIE

De frequentie en de intelligentie van cyberaanvallen nemen voortdurend toe en hebben gevolgen voor de activiteiten en de zichtbaarheid van ondernemingen.

Geconfronteerd met deze destabiliserende operaties is het nu van essentieel belang bedrijven en organisaties de middelen te verschaffen om hun systemen beter te beschermen en te beveiligen, zodat zij hun activiteiten en ontwikkeling in alle rust kunnen voortzetten.

Cyberveiligheid wordt dus een echt strategisch thema voor de COMEX en moet worden benaderd met een geoptimaliseerde, geanticipeerde en gecoördineerde aanpak van het risicobeheer, zodat zij weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

Beheersing van het cyberrisico stelt elke veerkrachtige en inclusieve onderneming in staat de doelstellingen inzake naleving van de regelgeving, innovatie en operationele prestaties te verwezenlijken.

EEN ZICH SNEL ONTWIKKELEND ECOSYSTEEM

Cyberveiligheid staat nu centraal en de bescherming van persoonsgegevens en de verdediging tegen cyberaanvallen zijn prioriteiten geworden voor zowel bedrijven als overheden. Op een gebied waar de dreiging voortdurend evolueert, is innovatie een eerste vereiste.

Het ecosysteem is zeer dynamisch en er is geen gebrek aan expertise, zelfs niet aan zeer specifieke, om ideeën om te zetten in realiteit en producten te lanceren. EGERIE is gebaseerd op kernwaarden waarin het respect voor de regels van de ethiek alomtegenwoordig is. Professionele normen, transparantie en integriteit zijn waarden die door alle medewerkers worden gedeeld. Ze vormen de basis van onze cultuur en geven richting aan al onze activiteiten.

EEN KWESTIE VAN COLLECTIEF ANTICIPEREN

De huidige situatie toont aan hoezeer wij onze cultuur van anticipatie, en in wezen onze veerkracht, moeten versterken en cultiveren.

De cyber van morgen moet dus worden gezien door het prisma van samenwerking en co-creatie.

We moeten nu een cultuur van informatie-uitwisseling ontwikkelen. Het is duidelijk dat er toenadering is tussen start-ups, kmo’s en grote Europese groepen. Elk van hen vormt een schakel in de keten die ons in staat zal stellen onze doelstellingen collectief te bereiken.

Want om strategieën te ontwikkelen die een antwoord kunnen bieden op de uitdagingen van onze huidige wereld, de vele dreigingen en de toekomstige kwetsbaarheden, is het essentieel om de omgeving waarin we ons ontwikkelen voortdurend en dynamisch te analyseren. Het dynamisch in kaart brengen van cyberrisico’s is daarom essentieel om te bepalen welke beschermingsmaatregelen onmiddellijk moeten worden genomen en welke aanpassingen moeten worden doorgevoerd bij veranderende risico’s

HANDELSFEDERATIES

Omdat het antwoord alleen collectief kan zijn, neemt EGERIE actief deel aan de ontwikkeling van het cyber-ecosysteem door verschillende werkgroepen te leiden en/of zijn visie op de problematiek te delen binnen verschillende beroepsfederaties, waaronder :

 • APSSIS
 • Avisa Partners
 • Cefcys
 • Le cercle
 • CESIN
 • club ebios
 • clusir PACA
 • cyber task force
 • ECS
 • European Champion Alliance
 • Forum des Compétences
 • French tech Toulon
 • Hexatrust
 • The Open Group
 • bluecyforce
 • Pole Systematic

Open sollicitatie
Begin een nieuw avontuur met EGERIE

Wil je bij een snelgroeiend bedrijf aan de slag? Word lid van het EGERIE-team