Doelstellingen

 • Hulpmiddelen bieden voor vereenvoudigde- (risico’s/controles) of geavanceerde
  risicoanalyse (aanvalsgrafieken, gedetailleerde risicomodellering)
 • Risico’s in kaart brengen
 • De potentiële impact van een aanval inschatten, geprioriteerde
  risicobehandelingsplannen opstellen en de besluitvorming versnellen
 • Het vermogen ontwikkelen om nieuwe bedreigingen van cyberaanvallen te anticiperen

 • Een nauwkeurig en gekwantificeerd risicoprofiel communiceren op een manier die door iedereen (niet-deskundigen) kan worden begrepen
 • Garandeer operationele prestaties en reputatie door risico’s op het gebied van
  cyberbeveiliging voortdurend te controleren
 • Rechtvaardig budgetten die zijn toegewezen aan de beveiliging van het IT-systeem

Gericht op

 • CISO’s
 • Cyberexpert / Cyber-consultant
 • Uitvoerende comités