Cyberrisico’s kwantificeren: Een strategisch voordeel voor besluitvormers

-De te downloaden documenten zijn in het Engels-

Risicokwantificering: Het onzichtbare waarneembaar maken!

Inzicht in de impact van cyberrisico’s op uw organisatie om in realtime beslissingen te kunnen nemen en zo uw risico’s net zo duidelijk te beheersen als uw financiële risico’s is wat leiders nodig hebben.

Met de aanpak voor het kwantificeren van cyberrisico’s gaan we van een documentair model naar een model dat het mogelijk maakt prioriteiten te stellen voor herstel, informatie met elkaar te vergelijken en dus slimmere beveiliging te bieden op basis van voortdurende controle.

Het EGERIE-platform positioneert zich als een echt besluitvormingssysteem en stelt managers in staat om prioriteiten te stellen voor de meest effectieve maatregelen om deze risico’s af te dekken.

Zodra de maatregelen zijn samengevoegd, levert de tool in de vorm van dashboards en cockpits een reeks belangrijke indicatoren zoals risicodekking, de totale kosten van actieplannen, het percentage risicovermindering en een ROI-indicator (de “loss avoidance”, de vermeden verliezen dankzij de geïmplementeerde cyberbeveiligingsmaatregelen).

Download onze whitepaper:
  • Cyberrisico kwantificeren: informatie die alles kan veranderen
  • Uw aanpak van cyberrisico’s heroverwegen
  • Kwantificering, een aanvulling op risicoanalyse
  • De waarschijnlijke frequentie en impact van een risico inschatten: hoe?

Fill out the form below to receive the white paper directly in your mailbox. If you don’t receive it, check your spam.